תמונות מסמינר קיטו 5002

תמונות מאליפות ישראל 6002

דימונה 6002

באר שבע יולי 6002

באר שבע ילדים יולי 6002

תמונות מהמועדון ינואר 6002

 

אנשים במועדון

 

יולי 8002

 

אליפות מכללת קיי 9002